PSYCHOSYNTHESE
de menselijke wil tot samenvoegen
 
De psychiater Roberto Assagioli (1888-1974), de grondlegger van psychosynthese, heeft een narratieve (verhaal) en dieptepsychologie ontwikkeld, die een voortgaand streven naar integratie en synthese als uitgangspunt heeft.
 
Psychosynthese is een psychologische stroming die een volledig perspectief aanreikt op het menszijn. Synthese gaat over de menselijke wil tot samenvoegen van verschillende aspecten van onze persoonlijkheid, van beroeps- en privéleven, van verschillende gedrags- en gevoelspatronen. Elk element heeft zijn plaats en is verbonden met andere elementen. Ze sluit daarom niets uit. Het is een bezielde en creatieve psychologie waarin het menselijke vermogen tot zelfverwerkelijking en zingeving centraal staat. Het is een stroming die ruimte biedt in onszelf en gericht is om te worden wie we werkelijk zijn. Zij maakt plaats voor het unieke in ons.
 
Menselijke dilemma’s ontstaan op het moment dat we krachten in onszelf en de buitenwereld ervaren, zoals touwtrekken in tegenovergestelde richtingen stilstand en energieverlies veroorzaakt. Psychosynthese is gericht op het herstellen van de verdeeldheid en verenigt tegenstellingen die we als mens kunnen ervaren.
 
 
Je krijgt inzicht in de diverse psychische energieën zoals liefde, agressie, creativiteit, ect. Dit bewustwordingsproces zorgt voor verlichting en biedt ruimte om keuzes te maken vanuit de persoonlijke diversiteit en maakt het menselijk potentieel vrij.
 

 

De kracht van deze stroming is het meebewegen met het natuurlijke proces dat het organisme gezond houdt in plaats van het proces te willen controleren. Het is als het meebewegen met de seizoenen.