TARIEVEN
 
TARIEVEN
De kosten van een sessie zijn op aanvraag.
Het tarief voor individuele sessies en relatietherapie zijn inclusief BTW; het zakelijk tarief is exclusief BTW. Soms zijn werkgevers bereid om geheel of gedeeltelijk in de kosten bij te dragen. Het kan zinvol zijn hiernaar te informeren.

Geschillen en klachten zie SCAG

VERGOEDING
Dit is per verzekeraar en soort verzekering verschillend geregeld. Het is daarom goed dit met de eigen zorgverzekeraar te overleggen.

 
BEROEPSVERENIGING
De Ridder is aangesloten bij de beroepsvereniging NVPA. De huidige stand van zaken met betrekking tot het vergoeden van individuele sessies is te vinden op de website van de Vereniging voor Psychologen en Agogen.

Meer informatie over vergoedingen zie NVPA

Praktijkcode: AGB-code Zorgverleners
Praktijk de Ridder: 94- 59678

Licentienummer RBNG: 204866R
KvK nr. 30235185