THERAPIE
ieder zijn eigen verhaal
 
Ieder van ons heeft een uniek levensverhaal. Soms kunnen we echter het gevoel krijgen dat we beland zijn in het verkeerde decor of een rol krijgen van de omgeving die niet langer meer bij ons past. Twijfels, angsten en gevoelens van eenzaamheid voeren dan de boventoon.
Een verhaal dat op den duur in onszelf en met anderen dermate kan gaan schuren dat we soms niet meer weten wie we zijn en hoe we eruit kunnen komen. We blijven dwalen door dat bos en willen het onderweg opgeven omdat we niet meer weten hoe we verder moeten gaan.
 
 
Het opgeven is het eerste signaal van hoop. Het is het begin van het besef dat je je alleen voelt en niet langer meer alleen wilt zijn. De illusie de ander niet nodig te hebben, gaat scheuren vertonen. Er komt een noodzaak tot delen vrij. Het kan echter zijn dat de omgeving waarin je leeft jou op dat moment niet kan bieden wat je nodig hebt. Dat zijn de momenten dat begeleiding van een buitenstaander zinvol kan zijn.
Klachten o.a.
• Depressie
• Klachten van angst
• Burn-out
• Overspannenheid
• Existentiële crisis
• Relatieproblemen
• Rouwverwerking
De methodiek van de begeleiding is geënt op het gedachtegoed en werkwijze van psychosynthese

Jongerentherapie voor jongeren van 14 tot 23

WERKWIJZE
DRS KAROLIEN DE RIDDER
psycholoog en psychosynthese-therapeut

Tijdens de intake wordt zorgvuldig stilgestaan bij de aanleiding, de vragen of de problemen die er spelen. Feitelijke omstandigheden worden geplaatst in een perspectief dat recht doet aan de diepere betekenis hiervan. Met behulp van analyses wordt nauwkeurig in kaart gebracht wat er gaande is, wat er nodig is en wat psychosynthesetherapie hierin kan betekenen en bieden.

Op basis van de intake, die bestaat uit 1of 2 gesprekken, wordt een begeleidingsvoorstel gemaakt en aan je voorgelegd De therapie bestaat uit gesprekken die op superviserende wijze verlopen. Naast het gesprek wordt onder andere gebruik gemaakt van diverse psychologische technieken zoals het activeren van de wil, 1a (geleide) visualisaties, voice dialogue en schrijfoefeningen.

Een therapiesessie duurt een uur